Wykaz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin, obsługiwanych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie


1. Zespół Szkół nr 1 w Wołominie, ul. M. Sasina 33;
2. Zespół Szkół nr 2 w Wołominie, Al. Armii Krajowej 81;
3. Zespół Szkół nr 3 im. Jna Pawła II w Wołominie, ul. Kazimierza Wielkiego 1;
4. Zespół Szkół nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie, ul. 1 Maja 19;
5. Zespół Szkół nr 5 w Wołominie, ul. Lipińska 16;
6. Zespół Szkół im. Jna Pawła II w Duczkach, ul. Szkolna 1;
7. Szkoła Podstawowa nr 3 im. M.J. Piłsudskiego w Wołominie, ul. M. J. Piłsudskiego 51;
8. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie, ul. Poprzeczna 6;
9. Zespół Szkół w Czarnej w Wołominie, ul. W. Witosa 52;
10. Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu, ul. M. M. Cichorackiej 25;
11. Szkoła Podstawowa w Majdanie, ul Racławicka 2;
12. Zespół Szkół w Ossowie, ul. St. Matarewicza 113;
13. Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, ul. Szkolna 1;
14. Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie, ul. Polna 32;
15. Przedszkole nr 5 w Wołominie, ul. W. Broniewskiego 2;
16. Przedszkole nr 6 im. Bajki w Wołominie, ul. Kazimierza Wielkiego 1;
17. Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Wołominie, ul. Gen. A.E. Fieldorfa 22;
18. Przedszkole nr 9 im. "Jasia i Małgosi" w Wołominie, ul. M.J. Piłsudskiego 15;
19. Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie, Al. Armii Krajowej 56;
20. Przedszkole nr 11 w Wołominie, ul. Kazimierza Wielkiego 1;
21. Przedszkole w Duczkach, ul. Miła 4.